Skyrius: Techninė kūryba ir estetinis lavinimas

Būrelis skirtas: 1-4 klasių mokiniams

Telefonas: +370 667 46 679

Vadovės: Sandra Bradauskienė, Olga Vaitkienė

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) kontekste.

Programos metu vaikai galės susipažinti STEAM mokslų sritimis atlikdami eksperimentus, tyrinėdami artimiausią aplinką, darydami bandymus ir kurdami projektus. Mokytis kelti hipotezes, ieškoti naujausios informacijos, savo atradimus pristatyti bendruomenei. Įgytos naujos žinios padės kūrybiškai spręsti problemas. Naudojamos informacinės technologijos padės fiksuoti vaikų atradimus, stebėti jų pasitenkinimą ugdymu, įgyti naujų, su praktika susijusių žinių.

Tyrinėdami gamtines oro sąlygas kurs aitvarus, parašiutus, vėjarodes. Tyrinės medžiagų būsenas, šaldys ir garins vandenį, atliks eksperimentus su druska, soda, actu, spalvomis.

Mokysis apibendrinti savo atradimų rezultatus dirbdami porose ir nedidelėse grupelėse, kurs pristatymus, videofilmukus savo pasirinktomis temomis. Ieškos individualių kūrybinių sprendimų ir jų taikymo galimybių.