Skyrius: Techninė kūryba ir estetinis lavinimas

Būrelis skirtas: 7-8 klasių mokiniams

Vadovė Roma Pociūtė

Kviečiami 7-8 klasių mokiniai, besidomintys fizikos mokslu, norintys gilinti fizikos žinias. Programa padės suvokti fizikos mokslo svarbą ir būtinumą, ruoštis fizikos konkursams ir olimpiadoms. Į programą įtrauktos užduotys pagal šalyje vykdomas fizikos olimpiadas bei „Olimpo“ programą, leisiančios gilinti žinias ir tobulinti įgūdžius