Techninės kūrybos ir estetinio lavinimo skyrius

Klaipėdos miesto DŽDT Vykdomojo komiteto 1966 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. 568 nuo 1967 m. sausio 1 d. atidaryta Klaipėdos jaunųjų technikų stotis. Stotis pradėjo veiklą 9-osios vidurinės mokyklos patalpose. Jos direktoriumi buvo paskirtas Pijus Ambrozaitis. Pradėjo veikti pirmieji būreliai: kino operatorių, aviamodeliuotojų, kino mechanikų. Keliaujama iš vienų patalpų į kitas, kol 1969 m. ilgam įsikuriama Rumpiškės g. 33B.

Pradėjo veikti radijo konstravimo ir lapių medžioklės, laivų modeliavimo, kartingų, jaunųjų eismo patrulių ir kiti būreliai. Veikla plėtėsi ir augo. Pradėtos rengti fotografijų, techninės kūrybos darbų parodos.

1985 m. pabaigoje jaunųjų technikų stotis persikelia į Strėvos g. 5.  Įkuriamos naujos laboratorijos, dirbtuvės, studijos. Klaipėdos miesto valdybos 1990 m. spalio 1 d. potvarkiu jaunųjų technikų stotis reorganizuota į Klaipėdos moksleivių  techninės kūrybos  ir darbo namus,  Klaipėdos miesto valdybos 1997 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 103 pakeistas įstaigos pavadinimas ir ji pavadinta Klaipėdos moksleivių techninės kūrybos centru. Nuo 2002 m. rugsėjo 1 d. po dar vienos  reorganizacijos techninės kūrybos būreliai veikia kaip Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro techninės kūrybos ir estetinio lavinimo skyrius. Įvairių techninės kūrybos ir estetinio lavinimo neformaliojo švietimo programų užsiėmimus lanko apie 700 mokinių.

Turizmo skyrius

Žmogus siekia gyvenimo pilnumos, o ją suteikia tik visapusiškas jo pažinimas. Šiandien neiškeldamas kojos iš kambario, žmogus gali pasisemti koncentruotų žinių apie toliausius žemės kampelius, bet juk tai nenumaldo jo noro pajusti pasaulį pačiam. Įgimtas noras pažinti ne tik atveria žmogui pasaulį, bet dar labiau- žmogų pačiam sau. Todėl kelionės nėra vien tuščia pramoga, laisvalaikio praleidimo būdas, dažnai tai neįkainojama gyvenimo mokykla. Ugdyti norą nuo mažens pažinti pasaulį ėmėsi šalyje 1969 metais pasklidę mokinių turistinės, kraštotyrinės veiklos centrai.

Klaipėdos mieste Vaikų ekskursinė turistinė bazė įkurta 1969 m. balandžio 14 dieną. Ji pradėjo veikti Giruliuose, buvusio 7-ojo darželio patalpose ( Palangos 3C). Užėmė 3 aukštų mūrinį pastatą, kuriame buvo administracija ir bendrabutis. 1971 m. turistinė bazė persikelia į buvusias Kūdikių namų patalpas Šlaito g. 14. 1987 m. vasario 1 d. TSRS Švietimo ministerijos įsakymu pakeistas pavadinimas į Jaunųjų turistų stotį, 1997 m vasario 28 d. Klaipėdos miesto valdybos sprendimu į Jaunimo turizmo centrą. Šis centras gyvavo, kol buvo prijungtas prie Moksleivių techninės kūrybos centro 2002 m.

Dabar Moksleivių saviraiškos centre veikia Turizmo skyrius.

Pagrindinė šio skyriaus veikla:

 • vaikų turizmas,
 • mokyklinė kraštotyra,
 • nakvynės paslauga, atvykstančioms turistinėms grupėms.

Įrengus sporto salę,  pritaikytą laipiojimo uolomis pratyboms, veikia laipiojimo uolomis būreliai.
Miesto mokyklų mokiniams organizuojamos turistinės varžybos, žygiai pėsčiomis, dviračiais, baidarėmis. Rengiami turistiniai sąskrydžiai, vasaros stovyklos. Mokiniai dalyvauja įvairiose šalies mokinių turistinėse varžybose.

Teikiama pagalba mokyklų muziejams, rengiamos jaunųjų kraštotyrininkų ekspedicijos, konferencijos, konkursai. Vasaros metu organizuojamos kraštotyrinės stovyklos.

Gamtininkų skyrius

Klaipėdos m. jaunųjų gamtininkų stotis įkurta 1967 m. sausio 1 d. 1967 kovo 14 d. stoties direktoriumi paskirtas Vytautas Ronkus. Jaunųjų gamtininkų stotis kartu su jaunųjų technikų stotimi veikė Mokytojų namų patalpose Vytauto gatvėje. Nuo 1967 m. rugsėjo 1 d. stotyje pradėjo veikti gamtinio profilio būreliai: zoologų, gamtos apsaugos, žvejų mėgėjų, fotografų, gėlininkų, mokyklų interjero, bitininkų, pradinių klasių, laukininkų-daržininkų.

 • 1967-05-27  Klaipėdos m. jaunieji gamtininkai pirmą kartą dalyvavo gėlių parodoje Vilniuje ir užėmė 1-ąją vietą.
 • 1967-07-7-8 d. kino teatre ,,Vaiva” suruošta 1-oji miesto mokyklų gėlių paroda. Pirmąja stoties  metodininke dirbo Valerija Jonavičienė.
 • 1973 m. Jaunųjų gamtininkų stoties direktore paskiriama J. Albrechtienė. Dirba dvi metodininkės – R. Šimkienė ir E. Laurinavičiūtė.
 • 1974 m. rudenį Jaunųjų gamtininkų stotis persikelia į 21–ąją vid. m–klą, kur įsikuria viename nedideliame kabinete.
 • 1976- 06- 15 Jaunųjų gamtininkų stoties direktore paskiriama E. Jackienė. Tuo metu metodininkėmis dirbo A. Narvydienė ir A. Perelomova. E. Jackienė Jaunųjų gamtininkų stoties direktore dirbo iki 1992 m.
 • Klaipėdos m. Vykdomojo komiteto 1977 m. rugsėjo 16 d. sprendimu, jauniesiems gamtininkams buvo perduotos 3–iosios pradinės mokyklos patalpos Melnragėje (Vaivos g. 23). Tuo metu šalia direktorės ir metodininkių etatinėmis būrelių vadovėms dirbo M. Lendraitienė, E. Zuzevičienė.
 • 1977 m. jaunieji gamtininkai apdovanoti Visasąjunginės Liaudies ūkio pasiekimų parodos dalyvių pažymėjimais. Apdovanoti šeši būrelių vadovai (A. Bungardienė, A. Fontainė, M. Kuznecova, A. Paulauskas, A. Timinskienė) ir 7 jaunieji gamtininkai.
 • 1992 m. rudenį Jaunųjų gamtininkų stoties direktore paskirta V. Každailienė.  Tuo metu metodininke dirba V. Ruzgienė, būrelio vadovais – G. Suleimanova, A. Ramonienė, G. Lapinskas ir kt.
 • 1994 m. rudenį Jaunųjų gamtininkų stotis persikelia į l.-d. “Žuvėdra” patalpas (Debreceno g. 24).
 • 1996 m. Reda Rutkauskaitė gavo padėkos raštą už dalyvavimą Nišinomijos miesto (Japonija) organizuotame ekologinių piešinių ir plakatų konkurse (vadovė A. Ramonienė). Mokiniai nuolat dalyvauja nacionaliniame jaunųjų mokslininkų  konkurse, tarptautiniuose vaikų piešinių ir plakatų konkursuose “Gamtos pasaka”, įvairiuose gamtiniuose projektuose.
 • 1997- 02- 28 pakeičiamas Jaunųjų gamtininkų stoties pavadinimas. Buvusi stotis tampa Klaipėdos gamtininkų centru.
 • Nuo 2001-10-01 Klaipėdos gamtininkų centras reorganizuojamas-prijungiamas prie Moksleivių techninės kūrybos centro. 
 • 2002 m. Moksleivių techninės kūrybos centras tapo Moksleivių saviraiškos centru.  Gamtininkų skyriuje (vedėja V. Ruzgienė) veikia gamtininkų, gamtosaugos, žvejų, ekologijos – meno, fitodizaino, bendrosios biologijos, ekologijos būreliai, kuriuos lanko mokiniai iš Klaipėdos miesto mokyklų.