Skyrius: Techninė kūryba ir estetinis lavinimas

Būrelis skirtas: 11-12 klasių mokiniams

Telefonas: +370 667 46 679

Vadovė  Jolanta Krutkevičienė

Programa skirta gabiems 11-12 klasių mokiniams, siekiantiems pagilinti ir praplėsti chemijos žinias bei praktinius įgūdžius, gebantiems dirbti komandoje ir savarankiškai. Mokiniai gebė savarankiškai rinkti ir vertinti informaciją, įgis praktinių gebėjimų atlikdami eksperimentus MSC laboratorijoje, saugiai dirbs su cheminėmis medžiagomis, spręs sudėtingesnius uždavinius, kurs ir pristatys projektus.