Skyrius: Techninė kūryba ir estetinis lavinimas

Būrelis skirtas: 9-11 klasių mokiniams

Telefonas: +370 667 46679

Vadovė Vilija Šileikienė

 

Kviečiami 9-11 klasių mokiniai, besidomintys matematikos mokslu. Programa padės suvokti matematikos mokslo svarbą bei ugdyti  matematikos aukštesniuosius mąstymo gebėjimus.

                      Mokiniai mokysis analizuoti uždavinių sąlygas, kurti matematinius modelius, sudaryti uždavinio sprendimo planą, apibendrinti įvairių uždavinių sprendimo būdus, taikyti juos praktinių ir teorinių problemų sprendimui.                       Įsisavinę šią programą, mokiniai gebės analizuoti nestandartinių užduočių tekstus, pasirinkti racionaliausius sprendimo būdus, daryti išvadas, taikyti kitų gamtos mokslų žinias ir dalyvauti olimpiadose, konkursuose ir konferencijose