Skyrius: Techninė kūryba ir estetinis lavinimas

Būrelis skirtas: 9-10 klasių mokiniams

Telefonas: +370 667 46 679

Vadovė Irena Montvydienė

Programa skirta mokiniams, norintiems gilinti mokinių gamtamokslinio ugdymo gebėjimus, plečiant žinių turinį. Stiprinami mokinių eksperimentinio darbo įgūdžiai, atliekant įprastus ir netradicinius eksperimentus. Ugdomi mokinių gebėjimai savarankiškai ir saugiai naudotis cheminėmis medžiagomis ir prietaisais.