Skyrius: Techninė kūryba ir estetinis lavinimas

Būrelis skirtas: 1-4 klasių mokiniams

Skyriaus vedėjas: Sandra Bradauskienė

Telefonas: +370 667 46 671

Mokytoja Guoda Stankūnaitė
212 kab.

Programa skirta mokiniams, norintiems susipažinti su pradiniais programavimo elementais, konstrukcijomis. Užsiėmimų metu mokiniai pažins programavimo aplinką, išmoks racionaliai bei kritiškai mąstyti, ugdys algoritmavimo bei programavimo įgūdžius, taip pat ir piešimo kompiuteriu, pristatymų rengimo, taisyklingo bendravimo ir naudojimosi internetu įgūdžius. Užsiėmimuose nagrinėjama programavimo kalbos „Scratch“ aplinka, programos struktūra, pagrindinės komandos, programų kintamieji, veiksmų šakojimas, veiksmų kartojimas, pagrindiniai algoritmai. Baigdami šią programą mokiniai mokės kritiškai įvertinti užduotį, pasirinkti racionaliausią programos rašymo būdą.