Atnaujinta: 2023-09-04

Prašymai

Prašymai lankyti būrelius 2023-2024 m.m. priimami moksleivių saviraiškos centre darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. ir nuo 13 iki 17 val. nuo rugpjūčio 21 d.

Prašymas lankyti būrelį nuo 2023m. rugsėjo 1 d. vaiko iki 14 m.

Prašymas lankyti būrelį nuo 2023 m. rugsėjo 1d. mokinio nuo 14 m.

Užsiėmimų tvarkaraštis ir kiti veiklos organizavimo dokumentai

2023-2024 m.m. užsiėmimų tvarkaraštis

Atlyginimo dydis už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą centre

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų veiklos organizavimo aprašas