Atnaujinta: 2022-08-18

Prašymai

Prašymai lankyti būrelius 2022-2023 m.m. priimami moksleivių saviraiškos centre darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. ir nuo 13 iki 17 val. nuo rugpjūčio 17 d.

Prašymas lankyti būrelį nuo 2022m. rugsėjo 1 d. vaiko iki 14 m.

Prašymas lankyti būrelį nuo 2022 m. rugsėjo 1d. mokinio nuo 14 m.

Užsiėmimų tvarkaraštis ir kiti veiklos organizavimo dokumentai

2022-2023 m.m. užsiėmimų tvarkaraštis.

Atlyginimo dydis už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą centre

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų veiklos organizavimo aprašas