Atnaujinta: 2023-05-09

Nuo 2023-09-01 ieškome darbui neformaliojo švietimo mokytojų dirbti šių programų būrelių vadovais:

Socialinių medijų kūrimo – 6 val. per savaitę;

Kvalifikaciniai reikalavimai pedagoginiams darbuotojams:

  • Turėti teisę dirbti neformaliojo švietimo mokytoju;
  • Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
  • Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr.123-5618), reikalavimus.

Dokumentus pretendentai gali pateikti el. paštu info@saviraiskoscentras.lt, tiesiogiai arba registruotu laišku.