MSC darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį

Pareigų pavadinimasVidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
 2023 metų trečiojo ketvirčio (Eur)
Skyriaus vedėjas3024
Metodininkas1948
 Neformaliojo švietimo mokytojas1943
Raštinės administratorius2356
Laborantas1116
Kompiuterininkas1718
Vairuotojas1367
Valytojas, kiemsargis, darbininkas, budėtojas840
Dokumentų koordinavimo specialistas2473
Bendrabučio vedėjas1882