MSC darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį

Pareigų pavadinimasVidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
 2023 metų ketvirtojo ketvirčio (Eur)
Skyriaus vedėjas3201
Metodininkas1996
 Neformaliojo švietimo mokytojas2141
Raštinės administratorius2542
Laborantas1227
Kompiuterininkas1902
Vairuotojas1581
Valytojas, kiemsargis, darbininkas, budėtojas840
Dokumentų koordinavimo specialistas2604
Bendrabučio vedėjas1546