Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį

Pareigų pavadinimasVidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
 2023 metų pirmojo ketvirčio (Eur)
Skyriaus vedėjas2951
Metodininkas1905
 Neformaliojo švietimo mokytojas1803
Raštinės administratorius2311
Laborantas1269
Kompiuterininkas1718
Vairuotojas1475
Valytojas, kiemsargis, darbininkas, budėtojas840
Dokumentų koordinavimo specialistas2473
Bendrabučio vedėjas1718