Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį

Pareigų pavadinimasVidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
 2021 metų antrojo ketvirčio (Eur)
Skyriaus vedėjas2137
Metodininkas1770
 Neformaliojo švietimo mokytojas1448
Raštinės administratorius1265
Laborantas836
Kompiuterininkas1208
Vairuotojas836
Valytojas, kiemsargis, darbininkas, budėtojas642
Duomenų bazės specialistas1858
Bendrabučio vedėjas1115