Skyrius: Techninė kūryba ir estetinis lavinimas

Būrelis skirtas: 6-8 klasių mokiniams

Telefonas: +370 667 46 679

Vadovė: Montvilienė Lijana

Programa skirta lavinti mokinių loginį mąstymą, supažindinti su netradiciniais matematikos uždavinių sprendimo būdais. Ugdyti mokinių savarankiškumą, saviraišką, pasitikėjimą savimi. Parodyti matematikos taikymą įvairiose gyvenimo situacijose.