Skyrius: Techninė kūryba ir estetinis lavinimas

Būrelis skirtas: 6-8 klasių mokiniams

Telefonas: +370 667 46 679

Vadovė Lijana Montvilienė

Programa skirta lavinti mokinių loginį mąstymą, supažindinti su netradiciniais matematikos uždavinių sprendimo būdais. Ugdyti mokinių savarankiškumą, saviraišką, pasitikėjimą savimi. Parodyti matematikos taikymą įvairiose gyvenimo situacijose.