Atnaujinta: 2022-09-03

Edmundas Kvederis
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
E: edmundas.kvederis@saviraiskoscentras.lt
T:
+370 667 46 671
F: 23-03-88

Jolanta Braičiuk
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
E: jolanta.braiciuk@saviraiskoscentras.lt
T: +370 667 46 678
F: 36-70-40


Sandra Bradauskienė
l.e.p. Techninės kūrybos ir
estetinio lavinimo skyriaus vedėja
E: sandra.bradauskiene@saviraiskoscentras.lt
T: +370 667 46 675
F: 34-61-37

Vaida Ruzgienė
Gamtininkų skyriaus vedėja
E: vrgamta@gmail.com
T: +370 667 46 674
F: 34-58-54

Violeta Čumak
Turizmo skyriaus vedėja
E: violeta.cumak@saviraiskoscentras.lt
T: +370 667 46 672
F: 34-17-79


Edmundas Tilvikas
Metodininkas specialistas
turizmo veiklai
E: edmundas.tilvikas@gmail.com
T: +370 667 46 680
F: 34-17-79

Aurelija Valentinavičienė
Metodininkė specialistė
E: aurelija.valentinaviciene@saviraiskoscentras.lt
T: +370 667 46 679

Adelė Marcinkienė
Bendrabučio vedėja
E: –
T: +370 600 96 750
F: –


Monika Nikolajevė
Raštinės administratorė
E: rastine@saviraiskoscentras.lt
T: +370 667 46 670
F: 34-58-10