Atnaujinta: 2023-11-09

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras – savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokykla

Moksleivių saviraiškos centro nuostatai

Veiklos planai

2024 – 2026 m. strateginis veiklos planas

Moksleivių saviraiškos centro VIZIJA

Neformaliojo ugdymo įstaiga, plėtojanti miesto moksleivių pažintinius-kūrybinius interesus techninės kūrybos, gamtos pažinimo ir gamtosaugos, estetinio lavinimo bei turizmo ir kraštotyros srityse. Turinti šiuolaikišką materialinę bazę, aukštos kvalifikacijos pedagogus. Atvira miesto visuomenei, bendradarbiaujanti ir nuolat besimokanti.

Moksleivių saviraiškos centro MISIJA

Per kūrybinę ir pažintinę veiklą bei prasmingą laisvalaikio organizavimą turtinti jaunąją kartą, formuoti teigiamas demokratizmu ir humanizmu paremtas žmogiškąsias vertybines nuostatas, mokyti vaikus suvokti pasaulio įvairovę, ruošti juos gyvenimui, ugdyti dorą, laisvą, iniciatyvų, kūrybingą Lietuvos pilietį. Užtikrinti kiekvienam vaikui jo amžių, interesus ir gebėjimus atitinkančias saviraiškos sąlygas, kad kiekvienas jaunasis pilietis įgytų kompetencijos, reikalingos jam sėkmingai gyventi ir dirbti sociokultūrinėje aplinkoje, veikti ją ir tobulinti.