Skyrius: Techninė kūryba ir estetinis lavinimas

Būrelis skirtas: 1-5 klasių mokiniams

Skyriaus vedėjas: Sandra Bradauskienė

Telefonas: +370 667 46 675

Vadovė Aurelija Valentinavičienė

Susipažins su įvairiomis piešimo, tapybos, grafikos technikomis, dekoravimo medžiagomis bei jų apdorojimo būdais, naudodami atitinkamus įrankius ir priemones, įsisavins skirtingas rankdarbių atlikimo technikas. Mokės kūrybingai reikšti save meninės raiškos priemonėmis, vertinti savo ir kitų meninę kūrybą. Įgis patirties dalyvaudami parodose bei konkursuose.

Kviečiami 1-5 klasių mokiniai