Skyrius: Techninė kūryba ir estetinis lavinimas

Būrelis skirtas: 3-12 klasių mokiniams

Skyriaus vedėjas: Sandra Bradauskienė

Telefonas: +370 667 46 675

Vadovas  Rolandas Tarvainis

Geriau pažins gitaros instrumentą, jo galimybes bei įgis grojimo gitara įvairių stilių pagrindus. Turės galimybę dalyvauti įvairiuose meniniuose renginiuose ir konkursuose.

Kviečiami 3-12 kl. mokiniai.