Skyrius: Techninė kūryba ir estetinis lavinimas

Būrelis skirtas: 4-7 klasių mokiniams

Skyriaus vedėjas: Sandra Bradauskienė

Telefonas: +370 667 46 675

Vadovas Leonas Šimkus

Mokiniai susipažins su informacinių technologijų taikymu, sprendžiant įvairius uždavinius. Pagilins žinias apie kompiuterių informacines sistemas, mokysis šiuolaikinės informacinės kultūros, algoritmavimo pagrindų ir gebės juos taikyti kasdieniame gyvenime. Susipažins su robotų konstravimo pagrindais, išmoks modeliuoti technologinius procesus.

Kviečiami 4-7 klasių mokiniai.