Skyrius: Techninė kūryba ir estetinis lavinimas

Būrelis skirtas: 6-12 klasių mokiniams

Telefonas: +370 667 46 671

Vadovai: Ramunė Šimkuvienė ir Mindaugas Viršila

Programa sudaryta mokiniams, besidomintiems programavimu. Užsiėmimų metu mokiniai pažins programavimo aplinką, išmoks algoritmiškai mąstyti, rašyti programas įvairiems uždaviniams išspręsti. Programoje nagrinėjami algoritmai, programos struktūra, programų kintamieji, veiksmų šakojimas, veiksmų kartojimas, pagrindiniai algoritmai, programos darbas su failais, simboliai programoje, masyvai, funkcijos, struktūros, klasės. Programa padės pasiruošti informacinių technologijų konkursams ir olimpiadoms. Mokiniai išmoks analizuoti užduoties tekstą, pasirinkti racionaliausią programos rašymo būdą.