Skyrius: Turizmas

Būrelis skirtas: 1-12 klasių mokiniams

Skyriaus vedėjas: Violeta Čumak

Telefonas: +370 667 46 672

Vadovai: Dalia Puidokaitė, Birutė Petraitienė, Vaidilutė Liačienė

Mokiniai supažindinami su įvairiomis turizmo rūšimis, įranga, taisyklėmis. Mokomi turizmo technikos – mazgų rišimo, taisyklingo apraišų apsirišimo, kliūčių įveikimo būdų, saugumo būdų; mokomi orientavimosi vietovėje, sutartinių ženklų, supažindinami su turizmo, orientavimosi sporto, alpinizmo ir laipiojimo uolomis varžybų taisyklėmis ir rengiami dalyvauti varžybose. Taip pat mokiniai supažindinami su kelionių Lietuvoje galimybėmis bei dalyvauja pažintinėse ekskursijose ir žygiuose pėsčiomis, dviračiais, baidarėmis bei dalyvauja vasaros stovyklose.