Skyrius: Turizmas

Būrelis skirtas: 8-11 klasių mokiniams

Skyriaus vedėjas: Violeta Čumak

Telefonas: +370 667 46 672

Vadovas – Aleksas Kulvietis

Programa skirta 13-17 metų amžiaus mokiniams, bendrosioms ispanų kalbos žinioms ir kalbos vartojimo įgūdžiams įgyti, susipažinti su Ispanijos kultūra bei mokytis pristatyti save, gimtąjį kraštą ir miestą ispaniškai. Užsiėmimų metu sistemiškai lavinami pagrindiniai raiškos būdai -kalbėjimas, klausymas, skaitymas, rašymas. Šia programa siekiama tiek ispanų kalbos žinių, tiek moksleivių socialinių įgūdžių bei komunikavimo kompetencijų ugdymo. Kadangi programoje dalyvauja skirtingo kalbinio pasirengimo mokiniai, veikla diferencijuojama- pradedantiesiems akcentuojamas klausymas, rašymas, gramatikos pagrindai, pažengusiems – komunikavimas, gramatikos stiprinimas.