Skyrius: Turizmas

Būrelis skirtas: 1-4 klasių mokiniams

Skyriaus vedėjas: Violeta Čumak

Telefonas: +370 667 46 672

Vadovė: Violeta Čumak

Programa orientuota į pažintinę kraštotyrą. Mokiniai per įvairias veiklas susipažįsta su vietos istoriniu, etnografiniu, tradiciniu palikimu, jį tyrinėja remdamiesi artimiausia aplinka arba artimų žmonių gyvenimu. Mokiniai susipažįsta su kraštotyrinio darbo pagrindais, šios veiklos reikšme ir prasme; kaupia medžiagą, susijusią su artimiausia aplinka, miestu; rengia pristatymus, naudojasi medžiagos dalinimosi programomis ir dalinasi informacija su bendraamžiais iš Europos mokyklų „eTwinning“ programos erdvėje.