Skyrius: Turizmas

Būrelis skirtas: 5-8 klasių mokiniams

Skyriaus vedėjas: Violeta Čumak

Telefonas: +370 667 46 672

Vadovė: Diana Našutinskaitė – Zakarienė

Programa skirta mokiniams, besidomintiems miesto ir krašto istorija, muziejininkyste. ProgTyrinėjama Klaipėdos krašto istorija ir kultūra, naudojantis Mažosios Lietuvos istorijos ekspozicija bei kitus šaltinius; susipažįsta su muziejaus darbo specifika, artefaktų metrikavimu, skaitmeninimu ir apsauga; dalyvauja pažintiniuose žygiuose, ekskursijose, istorinėse viktorinose.