Skyrius: Turizmas

Būrelis skirtas: 9-12 klasių mokiniams

Skyriaus vedėjas: Violeta Čumak

Telefonas: +370 667 46 672

Vadovė: Jurgita Jonaitienė

Programa „Geografija gabiems“ skirta 9-12 klasių mokiniams. Mokiniai suvoks geografijos mokslo svarbą, pagilins ir praplės dalyko žinias, įgis gebėjimų savarankiškai rinkti, sisteminti, vertinti ir panaudoti informaciją, įgis kitų svarbių kompetencijų. Sukauptas žinias ir gebėjimus panaudos tolesniuose moksluose bei gyvenime patirtimi dalinsis su bendraamžiais.