Skyrius: Turizmas

Būrelis skirtas: 9-12 klasių mokiniams

Skyriaus vedėjas: Violeta Čumak

Telefonas: +370 667 46 672

Vadovė – Daiva Kikienė

Programa skirta gimnazijos mokiniams. Mokiniai kaupia medžiagą pasirinkta tema, fiksuoja išlikusį paveldą, rengia tiriamuosius darbus. Dalyvauja žygiuose ir krašto tyrinėjimo stovyklose.