Skyrius: Gamtininkai

Būrelis skirtas: 5-10 klasių mokiniams

Skyriaus vedėjas: Vaida Ruzgienė

Telefonas: +370 667 46 674

El. paštas: vrgamta@gmail.com

Supažindins mokinius su biologinio monitoringo programų sudarymo principais, biologinių išteklių (gyvūnų, augalų gamtinių populiacijų) būklės stebėjimo metodika . Sužinos biologinių stebėjimų svarbą darniam visuomenės vystymuisi ir išmokyti mokinius, kaip prisidėti prie mus supančios aplinkos gerinimo. Programa apims teorinius ir praktinius užsiėmimus. Mokiniai sužinos apie populiacijų ekologiją, tarprūšinius ryšius, ekosistemas, pažins ir supras ekologinių sistemų funkcionavimo ir kaitos dėsningumus, gamtos vieningumą, išmoks vertinti aplinkos ir konkrečios vietovės ekologinę būklę, žmogaus įtaką aplinkai. Mokiniai skirtingose vietovėse stebės augalijos bei gyvūnijos įvairovę, nagrinės jų reikšmę