Skyrius: Gamtininkai

Būrelis skirtas: 7-11 klasių mokiniams

Skyriaus vedėjas: Vaida Ruzgienė

Telefonas: +370 667 46 674

El. paštas: vrgamta@gmail.com

Būrelyje mokiniai išmoksta vertinti, prognozuoti ekologinę vietovės situaciją, susipažįsta su gyvosios gamtos sandaros ir funkcionavimo ypatumais, įgyja mokslinio mąstymo ir tyrimo gebėjimų, pasirengia tolimesniam mokymuisi ir praktinei veiklai, dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose.