Skyrius: Gamtininkai

Būrelis skirtas: 9-11 klasių mokiniams

Skyriaus vedėjas: Vaida Ruzgienė

Telefonas: +370 667 46 674

El. paštas: vrgamta@gmail.com

Būrelyje mokiniai lavina mokslo tiriamuosius įgūdžius, įgyja įgūdžių ir žinių, būtinų biochemikui, lavina gebėjimą taikyti teorines žinias realioms biochemijos problemoms spręsti. Mokiniai įgyja ir gebėjimų taikyti turimas žinias ne tik tolesniuose moksluose, bet ir gyvenime, išmoksta rinkti informaciją bei ją sisteminti ir panaudoti. Taip pat išmoksta naudotis laboratorinėmis priemonėmis, atlikti praktikos darbus.