1979 m. baigė Vilniaus Universiteto Fizikos fakultetą ir pradėjo dirbti Klaipėdos jūreivių neakivaizdinėje vidurinėje mokykloje fizikos mokytoju

Nuo 1985 m. Klaipėdos jaunųjų technikų stoties direktorius

Po reorganizacijos nuo 2002 m. dirba Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro direktoriumi