Lapkričio 23 d. Moksleivių saviraiškos centre vyko jaunųjų kašto tyrėjų konferencija, miesto mokyklų mokiniai pristato kraštotyrinius darbus, parengtus per pastaruosius dvejus metus.

Pirmojoje konferencijos dalyje krašto pažinimo projektą „Kelionių maratonas po Klaipėdos kraštą“, vykdytą 8 mėnesius, pristatė pradinių klasių mokiniai. Šio projekto rėmuose mokiniai keliavo ir susipažino su krašto istoriniais, gamtiniais objektais, gyvenimo būdu, tradicijomis. Vėliau mokytojai tekstinę ir vaizdinę informaciją sukėlė į internetinio įrankio Book Creator aplinką ir sukūrė virtualų kelionių dienoraštį. Šias knygas mokiniai ir pristatė konferencijos metu. Buvo pristatyti šių klasių kelionių dienoraščiai: Sendvario progimnazijos 3 D klasės (mokytoja Ramunė Gulbinskienė), Liudviko Stulpino progimnazijos 4 A klasės (mokytoja Jolanta Kasperavičienė), Vydūno gimnazijos 3 D klasės (mokytoja Daiva Imbrasienė), „Vyturio“ progimnazijos 2 A klasės (mokytoja Virginija Krutulienė). Padėkojome visiems projekto dalyviams, mokiniams ir mokytojams, bei įteikėme jiems knygas bei suvenyrus. Virtualias knygas sukūrė ir kitos klasės – „Vyturio“ progimnazijos 1 C, 2 B C D, Vydūno gimnazijos 1 D.

Antrojoje konferencijos dalyje krašto tiriamuosius darbus pristatė gimnazistai: Nerija Arlauskaitė, Kamilė Šiaulytė, Lėja Burbaitė iš „Varpo“ gimnazijos (darbų vadovė mokytoja Daiva Kikienė), Auksė Tamašauskaitė, Dominykas Šiaulys iš „Aukuro gimnazijos (darbo vadovė mokytoja Laima Kaupienė), Kamilė Paulauskaitė, Austėja Ašmontaitė, Arnas Vasiliauskas, Lukas Leliuga, Luka Veličkaitė iš „Varpo“ gimnazijos (mokytoja Daiva Kikienė). Visus darbus ir jų pristatymus galima pamatyti Wakelet medžiagos dalinimosi aplinkoje.

Taip pat buvo pristatytas darbas iš 2022 m. kovo mėnesį vykusio kraštotyrinio virtualaus projekto „Kiemo istorijos“. Šio projekto dalyviai pagal pateiktus klausimus turėjo interviu su savo tėvais arba seneliais apie jų laikmečio kiemą kaip socialinę bei kultūrinę aplinką bei parengė kraštotyrinį pasakojimą.

Pasidžiaugėme mokinių parengtais kraštotyriniais darbais, ypač gražiais ir drąsiais pristatymais. Pateikėme pastebėjimus. Juk kiekvieną darbą visada galima papildyti, pažvelgti giliau į aprašomus įvykius, vietoves, žmones… Tikime, kad žinios, kurių mokiniai sėmėsi iš įvairių šaltinių, artimų žmonių atsiminimai, IT gebėjimų taikymas ir kita, išliks ir bus naudinga tolimesniame gyvenime.

Konferencijos pabaigoje „Muziejaus bičiulių“ būrelio mokytoja, muziejininkė Diana Našutinskaitė-Zakarienė pateikė šišioniškių tarmės pavyzdžių, ir pakvietė gimnazistus atpažinti lietuvininkų šnektos žodžius bei išbandyti jėgas viktorinoje.

Dalyvius vaišinome sultimis ir saldainiais. O klasės papuošimu pasirūpino Fitodizaino būrelio mokytoja Larysa Ivanova.

Visos naujienos