Šauniai bei prasmingai Moksleivių saviraiškos centro (toliau MSC) techninės kūrybos ir estetinio lavinimo skyriaus mokiniai pasitinko  vasaros atostogas. Jie turiningai ir įdomiai leido laiką MSC dienos stovyklose. Buvo surengtos 6 dienos stovyklos:

birželio 1-15d. keramikos (mokytoja Vida Daukšienė);

birželio 1-17d. keramikos (mokytoja Romanna Kulik);

birželio 1-17d. choreografijos ( mokytoja Eglė Treščenkinienė);

birželio 6-10 d. dailės technologijų (mokytoja Aurelija Valentinavičienė);

birželio 13-16 d. STEAM laboratorijos (mokytoja Sandra Bradauskienė);

birželio 14-18 d. fitodizaino (mokytoja Larysa Ivanova).  

Stovyklų metu vaikai ne tik užsiėmė kūrybine veikla, bet ir smagiai leido laiką aktyviai žaisdami, sportuodami, pramogaudami mieste, prie jūros. Vyko į išvykas: į Vinetu kaimą − gyvosios indėnų istorijos muziejų po atviru dangumi, Dinozaurų parką, Japonų sodą.

Dienos stovyklose naudingai ir smagiai laiką praleido 163 mokiniai, kurie mokėsi padėti vieni kitiems, būti savarankiškais, planuoti laiką, priimti sprendimus ir kt. Už aktyvų dalyvavimą įvairiose edukacinėse ir pažintinėse veiklose stovyklautojams buvo įteiktos atminimo dovanėlės. Palinkėję draugams geros vasaros, stovyklautojai išsiskirstė atostogauti.

Rugpjūčio mėnesį kviečiame atvykti 4 -10 klasių pageidaujančius mokinius į dienos stovyklas, kurios vyks:

rugpjūčio 22-25 d. „Dizaino kūrybinės dirbtuvės“ (Erdvinio ir grafinio dizaino būrelio mokytoja  Lina Ramanauskienė);

rugpjūčio15-18 d. ir 22-25 d. „Medijų kūrybinės dirbtuvės“ (Fotografija ir medijų ir  animacijos būrelio mokytojas V.Ramanauskas).

Aktyviai vasaros programos veiklose dalyvavo programavimo pagrindų (mokytoja Ramunė Šimkuvienė), Lego robotikos (mokytojas Leonas Šimkus), interneto technologijų (mokytojas Piotr Cybulskij) būrelių mokiniai.

Programavimo pagrindų būreliečia birželio mėnesį dalyvavo piešinių-programų konkurse „Užkoduotos mintys“, skaitė pranešimus respublikinėje mokinių informacinių technologijų konferencijoje MIK-15. Žinoma vaikai nepamiršo ir aktyviai pailsėti. Programavimo pagrindų ir  Lego robotikos būrelių mokiniai linksmai leido laiką  čiuožinėdami Ledo arenoje, keliavo  dviračiais  į Gervaičių sodybą  bei Minimelts parką. Interneto technologijų būrelio mokiniai keliavo dviračiais į Juodkrantę, plaukė baidrėmis Minijos upe.

Gražios vasaros ir iki susitikimo naujais mokslo metais!

Visos naujienos