Skelbiamas ir  Moksleivių saviraiškos centro  bendruomenei bei Įstaigos tarybai   pateikiamas svarstyti  MSC direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitos projektas.

 2020 m. MSC direktoriaus veiklos ataskaitos projektas

Per 10 dienų (iki sausio 30 d.) nuo šios ataskaitos paskelbimo Įstaigos interneto svetainėje Įstaigos bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo Įstaigos tarybai (el. paštu laima.krasauskiene@saviraiskoscentras.lt). 

Visos naujienos