Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-10-21 nutarimo Nr. 1160  1.4. punktu nuo 2020 m. spalio 26 d. iki 2020 m. lapkričio 8 d. neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai moksleivių saviraiškos centre vyks nuotoliniu būdu.

Visos naujienos