Gerbiami tėveliai,

 

Dėkojame, kad jūsų atžala pasirinko Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro būrelį. Tikime, kad neformaliojo švietimo užsiėmimai buvo įdomūs, naudingi ir suteikė naujų žinių bei įgūdžių. Visi lankantys būrelius mokiniai moka Klaipėdos miesto tarybos nustatytą mėnesinį mokestį už teikiamą neformalųjį švietimą. Džiaugiamės, kad jūs tą mokestį mokėjote tvarkingai ir laiku. Tėvų įmokų lėšos sudaro ženklią Moksleivių saviraiškos centro biudžeto dalį ir naudojamos įsigyti naujas mokymo priemones, aprūpinant būrelius reikalingomis darbui medžiagomis bei tobulinti mokytojų kvalifikaciją.

Šie mokslo metai yra išskirtiniai, nes, paskelbus Lietuvoje karantiną, ugdymo procesas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki karantino pabaigos gali vykti tik nuotoliniu būdu. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai nusprendus, kad mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą nuotoliniu būdu nemokamas, dėl jūsų avansu sumokėto mokesčio, susidarė permoka už teikiamą neformalųjį švietimą Klaipėdos moksleivių saviraiškos centre.

Pagal buhalterinės apskaitos taisykles permokėtų sumų negalime perkelti į kitus mokslo metus ir užskaityti kaip būsimų mokesčių. Jums reikia nuspręsti, ką daryti su permoka. Susidariusią permoką, pateikus prašymą, grąžinsime į jūsų nurodytą banko sąskaitą arba, atskiru sutikimu, jūs galite skirti permokėtą sumą kaip paramą Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro veiklai. Skirdami paramą, jūs padėsite vaikams atrasti kelią į sėkmę.

Prašymo grąžinti lėšas ar sutikimo pervesti permoką į paramos sąskaitą formas, pateiksime jums informuodami apie susidariusios permokos dydį.

Tikimės, kad jūs ir toliau išliksite Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro bendruomenės nariais ir dalyvausite tobulinant centro būrelių veiklą.

Prašymo grąžinti permoką forma

Sutikimo pervesti permoką į Moksleivių saviraiškos centro paramos sąskaitą forma

Visos naujienos