Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje“ 3.3 punktu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 30 d. stabdomas ugdymo proceso vykdymas moksleivių saviraiškos centro pastate (Smiltelės g. 22-1).

Karantinas pratęstas iki balandžio 13 d.

Šiuo laikotarpiu mokiniams užsiėmimai vyksta  tik nuotoliniu būdu.

Mokytojus, tėvus ir mokinius  nuotolinio mokymo technologijų taikymo klausimais konsultuoja MSC kompiuterių priežiūros inžinierius Piotr Cybulskij. El. paštas piotr.cybulskij@saviraiskoscentras.lt   

Moksleivių saviraiškos centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas

Visos naujienos