Siekiant parengti neformaliojo vaikų švietimo mokyklų*(toliau – NVŠ mokykla), kurios finansuojamos savivaldybės/valstybės lėšomis, programų įgyvendinimo situacijos apžvalgą ir analizę, vykdomas duomenų rinkimas pasitelkiant klausimyną.

Prašome užpildyti NVŠ mokytojų, mokinių ir tėvų/globėjų apklausos anketas  iki 2018m. birželio 1d.  Su gautais duomenimis bus galima susipažinti LMNSC konferencijoje ir vėliau tinklalapyje: www.lmnsc.lt 

Nuorodos į klausimynus:

NVŠ mokytojams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_p/

Mokinių tėvams/globėjams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_t/

Mokiniams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_mok/

Kviečiame užpildyti anketas.

 

 

 

Visos naujienos