Klaipėdos miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas 1966 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. 568 nusprendė nuo 1967 m. sausio 1 d. prie miesto liaudies švietimo skyriaus atidaryti jaunųjų technikų ir jaunųjų gamtininkų stotis. Taip prasidėjo jaunųjų technikų ir gamtininkų veikla Klaipėdoje, tebesitęsianti dabartiniame Klaipėdos moksleivių saviraiškos centre.  Prabėgo 50 metų. Tūkstančiai  klaipėdiečių čia gavo techninės kūrybos ir gamtos pažinimo pamokas, gilinosi į konstravimo ir modeliavimo paslaptis. Sveikiname visus buvusius ir dabarties darbuotojus, buvusius būreliečius ir besimokančius dabar  su gražiu jubiliejumi.

Visos naujienos