Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, siekdamas išsiaiškinti situaciją apie neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) finansavimo (mokinio krepšelio) veiksmingumą ir užsiėmimų kokybę, įvertinti egzistuojančias problemas ir remiantis mokinių, tėvų, NVŠ teikėjų ir savivaldybių atstovų patirtimi, parengti rekomendacijas, vykdo apklausas. Moksleivių saviraiškos centras vykdo 10 tokių programų. Maloniai prašome šių programų dalyvius ir jų tėvus užpildyti anonimines apklausos anketas.

Apklausos skirtos su NVŠ finansavimu susijusiems respondentams:

Mokiniams (iki 2016 11 27):

http://www.lmnsc.lt/anketa/nvsv/

NVŠ mokytojams (iki 2016 11 27):

http://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm/

Mokinių tėvams (iki 2016 11 27):

http://www.lmnsc.lt/anketa/nvst/

 

Visos naujienos