Klaipėdos miesto mokyklų 7-8 klasių mokinių konkursas „Senosios kalvystės tradicijos“ įvyko gegužės 8 d. Šio renginio tikslas supažindinti mokinius su kalvystės technologijomis ir tradicijomis, populiarinti Kalvystės muziejaus ekspoziciją ir mokyti pasinaudoti muziejuje esama medžiaga. Konkursą sudarė teorinės ir praktinės užduotys: testas, praktinė užduotis muziejaus ekspozicijoje bei technologinė užduotis, kuri buvo atliekama prie muziejaus esančioje žymaus XIX a. pab. kalvio G. Kackės kalvėje. Konkurse dalyvavo komandos iš Sendvario, „Saulėtekio“ ir S. Dacho komandos po 4 mokinius teorinėje dalyje ir po 2 praktinėje. Konkurso klausimų, užduočių turinys: Kalvystės muziejaus istorija; muziejaus ekspozicijoje esantys daiktai, jų paskirtis; žymiausias Klaipėdos krašto kalvis, jo veikla; geležinių viršūnių-saulučių puošyba; Mažosios Lietuvos antkapiniai paminklai; kalvystės amatas.

Nuotraukoje – konkurso nugalėtojai – S. Dacho progimnazijos mokiniai ( mokytojai S. Kavoliūnas ir N. Kvaščevičienė)

 

Visos naujienos