2012-03-17 Moksleivių saviraiškos centre vyko Lietuvos mokinių aviamodelių varžybos “Skrydis”. Varžybose dalyvavo 9-13 metų amžiaus mokiniai iš Šiaulių aviamodeliuotojų centro „Propeleris.lt“ (mokyt. V.Steponavičius),  Klaipėdos miesto pagrindinių mokyklų – M. Mažvydo (mokyt. A. Česnelis ir R. Pundinas), Pr. Mašioto (mokyt. A. Gedvilas) ir  Klaipėdos Moksleivių saviraiškos centro (toliau – MSC) pradinio modeliavimo ir dizaino (mokyt. A. Jaruševičiūtė) bei aviamodeliavimo (mokyt. V. Butkin) būrelių mokiniai. Su pačių pagamintais lėktuvėlių modeliais mokiniai startavo trejose rungtyse.

1-oje rungtyje “Balionų medžiotojai“ (lėktuvo modelis su adata paleidžiamas ranka į taikinį – balioną, kurį turi susprogdinti):

1-ąją vietą laimėjo Ernestas Kristanavičius (M. Mažvydo pagr. m-la, mokyt. R. Pundinas)

2-ąją– Laimonas Drazdauskas ((M. Mažvydo pagr. m-la, mokyt. A. Česnelis)

3-iąją – Matas Mažonas (MSC mokyt. V. Butkin)

2-oje rungtyje „Taiklioji ranka“ (gumos varikliu varomas lėktuvo modelis paleistas ranka turi praskristi vartus tarp dviejų stovų):

1-ąją vietą laimėjo – Tomas Sukuris (Šiaulių aviamodeliuotojų centras „Propeleris.lt“, mokyt. V. Steponavičius).

2-ąją – Andrej Kosinov (MSC mokyt. V. Butkin).

3-iąją –Mantas Sukuris (Šiaulių aviamodeliuotojų centras „Propeleris.lt“, mokyt. V. Steponavičius).

3-ioje rungtyje „Nusileidimo takas“ (lėktuvo modelis paleistas ranka turi perskristi dvejus vartus ir nusileisti ant nusileidimo tako):.

1-ąją vietą laimėjo – Markus Mažeika (MSC mokyt. A. Jaruševičiūtė).

2-ąją – Ernestas Kristanavičius (M. Mažvydo pagr. m-la, mokyt. R. Pundinas).

3-iąją – Mantas Sukuris (Šiaulių aviamodeliuotojų centras „Propeleris.lt“, mokyt. V. Steponavičius). Nuostatai.

Visos naujienos