Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje vyko tradicinis miesto mokyklų 3-4 klasių mokinių konkursas „Pažink senuosius klaipėdiškių drabus“. Šiemet jame dalyvavo dalyvavo 8 komandos. Konkurso metu mokiniai atliko užduotis, susijusias su muziejaus etnografine ekspozicija – linų apdirbimas, bitininkystė, duonos gaminimo procesas; atpažino darbo įrankius, skirtingų grūdų/audinių rūšis, sudarė linų apdirbimo bei duonos gaminimo proceso seką, pademonstravo kaip buvo naudojami darbo įrankiai ir kt. Geriausiai visas užduotis atliko „Vitės“ pagrindinės mokyklos komanda (mokyt. Jūratė Jūrevičienė), antroje vietoje – „Vyturio“ pagrindinės mokyklos komanda (mokyt. Petronelė Mikutienė, Nijolė Žilionienė), o trečiojoje – H. Zudermano gimnazijos komanda (mokyt. Sidona Balykova).

Visos naujienos